WE DELIVER TO OVER 40 COUNTRIES WORLDWIDE!
No products in the cart.

USLOVI STRANICE

 1. Uvod

Ovo je veb stranica kompanije New Hope Global doo Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165g, 11070 Beograd, Srbija, Evropa, koja je operater ove veb stranice i internet prodavnice koju uključuje, kao i operater mobilnih veb lokacija, mobilnih aplikacija, blogova i srodnih veb lokacija, koje su sve dostupne i predstavljen na ovoj veb stranici.

Ovo su Odredbe i uslovi kompanije New Hope Global, koji postavljaju Ugovor između New Hope Global doo Beograd (»NH Global«) i svako korišćenje veb stranice (»korisnik« ili »vi«). Ovaj Ugovor reguliše korišćenje ove veb stranice i pravni odnos između korisnika i NH Global, dok se prava i obaveze svake strane određuju na sledeći način:

Korišćenjem ove veb stranice ili otkrivanjem ličnih podataka:

(i) slažete se da ste pročitali i razumeli uslove ovog Ugovora,

(ii) prihvatate i saglasni ste da budete obavezani uslovima ovog Ugovora, i

(iii) prihvatate i saglasni ste da ćete se pridržavati svih zakona i propisa koji se primenjuju na predmet ovog Ugovora.

Štaviše, obavezujete se da ćete koristiti ovu veb stranicu i internet prodavnicu isključivo u skladu sa zakonom, što znači da nećete izdavati lažne naloge ili kreirati lažne naloge. U slučajevima kada NH Global smatra da nalog može biti lažan ili na neki drugi način nepravilan, može odbiti takav nalog i obavestiti nadležne organe o neregularnim aktivnostima.

Prihvatanjem ovih uslova i sklapanjem ovog Ugovora garantujete da su svi dati podaci i informacije, koje ćete dati, potpuno tačni i istiniti, uključujući, ali ne ograničavajući se na: vašu adresu e-pošte, vaše ime, prezime, adresu i sve druge lične podataka.

Uslovi ovog Ugovora mogu se periodično menjati i mogu se revidirati u bilo koje vreme i s vremena na vreme po sopstvenom nahođenju ažuriranjem ove objave. Trebalo bi da posetite ovu stranicu s vremena na vreme da biste pregledali tada aktuelne uslove korišćenja jer su oni obavezujući za vas. Vaše dalje korišćenje ove veb stranice znači da prihvatate sve izmene ili modifikacije ovog Ugovora. Ako vam je bilo koja izmena neprihvatljiva, jedino rešenje je da raskinete ovaj Ugovor tako što ćete nas kontaktirati na e-mail adresu: support@newhopeglobal.com.

 1. Sklapanje ugovora

Prezentacija robe u internet prodavnici ne predstavlja pravno obavezujuću ponudu već neobavezujući katalog na mreži. Klikom na dugme „naruči“ šaljete obavezujuću porudžbinu u vezi sa robom u korpi. Potvrda o prijemu porudžbine se izdaje odmah po slanju porudžbine i ne predstavlja prihvatanje ugovora. Možemo prihvatiti vašu porudžbinu slanjem potvrde porudžbine putem e-pošte, kada se sklapa ugovor između NH Globala i vas.

Zaključivanje ugovora je momenat na koji se utvrđuju cene proizvoda. Sve cene uključuju PDV.

 1. Plaćanje

Plaćanje se može izvršiti putem PaiPal-a, kreditne kartice (MasterCard, Visa i Maestro) ili bilo koje druge opcije plaćanja dostupne u određenoj zemlji pod uslovima vašeg odabranog provajdera plaćanja.

 1. i) Plačanje putem PayPal

Plaćate direktno preko svog PayPal naloga. Nakon što pošaljete porudžbinu, bićete prosleđeni PayPal-u da obrišete vrednost porudžbine. Čim naš PayPal nalog bude obavešten o vašoj autorizaciji, isporuka počinje – u zavisnosti od vremena isporuke naznačenog uz robu. Prilikom slanja, vaš PayPal nalog će, nakon odbijanja popusta, u zavisnosti od slučaja, vaučera itd., biti zadužen sa fakturisanim iznosom. Roba koja je napravljena prema specifikacijama kupca ili koja je jasno personalizovana dovodi do trenutnog zaduženja vašeg PayPal naloga sa fakturisanim fakturisanim iznosom nakon odbitka popusta, vaučera itd.

 1. ii) Plaćanje putem kartice

Plaćate odmah tokom procesa naručivanja unosom podataka o kreditnoj kartici. Prilikom slanja, vaša kreditna kartica će, nakon odbijanja popusta, u zavisnosti od slučaja, vaučera itd., biti zadužena sa fakturisanim iznosom. Roba koja je napravljena prema specifikacijama kupca ili koja je jasno personalizovana dovodi do trenutnog zaduženja vaše kreditne kartice sa fakturisanim fakturisanim iznosom nakon odbitka popusta, vaučera itd.

Sve dok ne primimo punu isplatu roba ostaje naša zakonska svojina bez obzira ko može biti u posedu robe.

 1. Odustajanje od ugovora

Imate pravo da odustanete od ovog ugovora u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Period za povlačenje će isteći nakon 14 dana od dana kada steknete, ili treća strana koja nije prevoznik i koju ste vi naznačili, stekne fizički posed robe.

Svoje pravo na povlačenje možete iskoristiti slanjem e-pošte na support@newhopeglobal.com, obaveštavajući nas o vašem povlačenju i razlogu za povlačenje.

Ako odustanete od ovog ugovora, mi ćemo vam nadoknaditi uplate za naručene proizvode za koje želite da odustanete od ugovora. Mi ćemo nadoknaditi uplatu bez nepotrebnog odlaganja iu svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo obavešteni o vašoj odluci da odustanete od ovog ugovora. Mi ćemo izvršiti takvu nadoknadu koristeći isto sredstvo plaćanja koje ste koristili za početnu transakciju, osim ako se izričito ne dogovorite drugačije. Možemo da zadržimo nadoknadu dok ne primimo robu nazad ili dok ne dostavite dokaz da ste vratili robu, u zavisnosti od toga šta je pre.

Robu ćete poslati nazad ili je predati nama ili našem provajderu logističkih usluga, bez nepotrebnog odlaganja i u svakom slučaju najkasnije u roku od 5 dana od dana kada ste nam saopštili da odustajete od ovog ugovora. Rok je ispoštovan ako robu vratite pre isteka roka od 5 dana. Troškove povratne pošiljke snosite sami i ne nadoknađujete ih NH Global osim ako se strane u pisanoj formi ne dogovore drugačije.

Vi ste odgovorni za svaku smanjenu vrednost robe koja je rezultat rukovanja koje nije neophodno za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcionisanja robe.

Pravo na povlačenje je isključeno za ugovore o isporuci robe (i) koji su napravljeni prema specifikacijama potrošača ili su jasno personalizovani ili (ii) koji mogu da se pokvare ili brzo isteku ili (iii) koji su zapečaćeni prilikom isporuke i koji su nisu pogodni za vraćanje iz zdravstvenih ili higijenskih razloga, pod uslovom da su otpečaćeni nakon isporuke.

 1. Proizvodi

Vaša je odgovornost da utvrdite i da se pridržavate svih važećih lokalnih, državnih, saveznih i međunarodnih zakona u vezi sa prijemom, posedovanjem, upotrebom i prodajom bilo kog artikla kupljenog sa ove veb stranice.

Vi ste isključivo odgovorni za osiguranje da se proizvod može legalno uvesti u vašu zemlju. Kupci su uvoznici zapisa i moraju poštovati sve zakone i propise zemlje odredišta.

NH Global zadržava pravo da u bilo kom trenutku iz bilo kog razloga ukloni bilo koji proizvod sa veb stranice ili da izmeni proizvode na bilo koji način pod sopstvenim uslovima.

 1. Poštarina

Naše pakete šaljemo preko naših određenih logističkih partnera. Cena pošiljke se razlikuje u zavisnosti od zemlje otpreme i obračunava se pojedinačno u fazi kupovine.

Približno vreme isporuke biće vam dostavljeno u fazi kupovine, međutim, NH Global ne garantuje da će proizvodi uvek biti isporučeni u predviđenom roku, zbog činjenice da postoji više faktora koji moraju biti obračunate i van su kontrole NH Globala. NH Global nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili druge kazne za potencijalno kašnjenje u isporuci.

U slučaju da jedan od naručenih proizvoda nije na zalihama, podelićemo porudžbinu na više pošiljki. Proizvodi na lageru biće odmah isporučeni, dok će ostali uslediti nakon što budu dostupni.

Pošiljku možete prihvatiti vi ili neko lice uz vašu dozvolu. U slučaju da niste dostupni u trenutku otpreme, kurir će vam poslati uputstva o tome gde možete preuzeti svoj paket.

Potvrda o vašoj porudžbini biće dostavljena na vaš naznačeni e-mail u roku od 24 sata nakon slanja porudžbine. Račun se mora uplatiti u celosti da bi NH Global mogao da pošalje naručene proizvode. Ukoliko račun ne bude uplaćen u celosti u naznačenom roku, označenom na priznanici, poništićemo porudžbinu i obavestiti Vas o otkazivanju.

NH Global doo zadržava pravo da otkaže sve porudžbine zbog nedostatka proizvoda bez obzira na razlog.

Nakon porudžbine, promena uslova isporuke ili informacija o isporuci više nije dostupna, osim ako nije drugačije dogovoreno sa kurirom.

Proverite kod svoje carinarnice da li možete da uvezete naručene artikle i da li su potrebne dodatne dozvole ili dozvole. NH Global je oslobođen svih naknada i/ili dažbina vezanih za uvoz naručene robe. Klijent je isključivo odgovoran da osigura da su proizvodi dozvoljeni u zemlji isporuke.

Možda ćete morati da platite uvozne takse, carinu ili posredničku (upravljanje) naknadu za svoju narudžbu. Ove naknade su odvojene od vaše naknade za slanje i biće vam naplaćeno direktno od prevoznika vašeg paketa. Za informacije u vezi sa bilo kojim porezima, carinama ili naknadama, obratite se prevozniku ili nas kontaktirajte na support@newhopeglobal.com.

 1. Odricanje od odgovornosti

Korišćenje ove veb stranice i naše online prodavnice je na vašem nahođenju i riziku. Svi programi, materijali i proizvodi se obezbeđuju po principu „kao što jesu“, osim kada je drugačije izričito navedeno od strane NH Global.

NH Global ne snosi odgovornost za potencijalno netačno i/ili nepouzdano funkcionisanje veb stranice i online prodavnice.

NH Global nije odgovoran za štamparske greške ili propuste u vezi sa cenama, opisima proizvoda, tekstom ili fotografijom.

U maksimalnom obimu koji je dozvoljen važećim zakonom, NH Global neće biti odgovoran za bilo kakvu indirektnu, slučajnu, posebnu ili posledičnu štetu, posebno štetu zbog gubitka poslovanja, gubitka profita, gubitka korišćenja, gubitka podataka, troškova parnice ili kao.

 1. Obeštećenje:

Saglasni ste da ćete obeštetiti, braniti i držati NH Global bezopasnim od i protiv svih gubitaka, troškova, troškova i šteta, uključujući advokatske honorare koji proističu iz vašeg korišćenja ili nemogućnosti da koristite veb lokaciju, proizvode ili usluge koje ste kupili ili stekli u vezi sa veb lokacijom, bilo koje objave na veb lokaciji ili aktivnosti u vezi sa vašim nalogom koje ste napravili vi ili neka druga osoba, vaše kršenje uslova ovog Ugovora. Ako niste u potpunosti zadovoljni korišćenjem veb stranice, potražite pomoć ili kontaktirajte našu korisničku podršku ako imate bilo kakva pitanja.

 1. Autorska prava, žigovi i druga intelektualna svojina

Dizajn veb stranice, tekst, sadržaj, izbor i raspored elemenata, organizacija, grafika, kompilacija, magnetni prevod, digitalna konverzija i druga pitanja vezana za veb stranicu zaštićeni su važećim zakonima o autorskim pravima Republike Slovenije. Objavljivanje takvih elemenata na veb stranici ne predstavlja odricanje od bilo kakvih prava u vezi sa intelektualnom svojinom.

Ni na koji način ne stičete vlasnička prava nad bilo kojim elementima, vidljivim na veb stranici, niti stičete bilo kakvo pravo da koristite bilo koje elemente ili intelektualna prava, u vlasništvu NH Global. Osim ako je drugačije predviđeno ovde, nijedan od ovih elemenata ne može se koristiti, kopirati, reprodukovati, preuzimati, postavljati, prikazivati, prenositi, fotokopirati, snimati ili na drugi način prenositi bez prethodne pismene dozvole NH Global.

Ime, logo i svi nazivi proizvoda NH Global su zaštitni znakovi rezervisani za isključu upotrebu NH Globala. Upotreba ili zloupotreba bilo kojih oznaka ili bilo kog drugog materijala sadržanog na veb stranici bez prethodne pismene dozvole njihovog vlasnika je izričito zabranjena.

 1. Alternativno rešavanje sporova

NH Global nije ni obavezan ni voljan da učestvuje u alternativnim postupcima rešavanja sporova na arbitražnim odborima potrošača.

 1. Ugovorni jezik/čuvanje teksta naloga

Ugovor je zaključen na srpskom i engleskom jeziku. Tekst porudžbine se ne čuva kod nas i više mu se ne može pristupiti po završetku postupka naručivanja. Međutim, možete da odštampate tekst svoje porudžbine odmah po podnošenju porudžbine.

 1. Otpremna klauzula

Ako sud utvrdi da je deo ovih uslova nezakonit, ostali će ostati na snazi. Svaki od paragrafa ovih odredbi i uslova funkcionišu zasebno. Ako bilo koji sud ili nadležni organ odluči da je bilo koji od njih nezakonit, preostali stavovi će ostati na punoj snazi.

 1. Odricanje

Ako odmah ne insistiramo da uradite bilo šta što ste obavezni da uradite prema ovim uslovima i odredbama, ili ako odložimo preduzimanje koraka protiv vas u vezi sa vašim kršenjem ovih uslova, to neće značiti da ne morate da uradite te stvari i to nas neće sprečiti da preduzmemo korake protiv vas kasnije. Na primer, ako propustite uplatu i mi vas ne jurimo, ali nastavljamo da isporučujemo robu, i dalje možemo da zahtevamo da uplatu izvršite kasnije.

 1. Zakon i nadležnost

Ovi uslovi su regulisani zakonom Republike Srbije i pravni postupak u vezi sa proizvodima možete pokrenuti isključivo pred sudovima Republike Srbije.

 1. Pravno obaveštenje

NH Global doo Beograd je društvo sa ograničenom odgovornošću, sa sedištem u Bulevar Mihajla Pupina 165g, 11070 Beograd, Srbija, upisan u sudski registar u Beogradu, Srbiji ispod MB: 21798851, PB: 113084701.

NH Global se može kontaktirati u bilo kom trenutku putem njihove službene e-pošte: support@newhopeglobal.com